Spring til indhold

GDPR og markedsføring

GDPR og markedsføring

Top 5 opmærksomhedspunkter

 1. 1

  Behandlinger af personoplysninger

  Altid krav om persondataretligt samtykke i følgende tilfælde:

  • Behandling af personoplysninger til brug for at sende markedsføring.
  • Brug af billeder af personer i markedsføringsmateriale.
  • Offentliggørelse på fx hjemmeside eller sociale medier af billeder.
  • Deling af billeder/personoplysninger med andre virksomheder/myndigheder.
 2. 2

  Opbevaring af personoplysninger

  • Personoplysninger må opbevares, så længe der er et formål til behandlingen.
  • Er der indhentet et samtykke til nyhedsbreve, så kan personoplysningerne opbevares så længe samtykket anvendes til at sende nyhedsbreve og samtykket ikke er trukket tilbage.
  • Dataminimerings-og opbevaringsbegrænsningsprincipper.
  • Opbevaring (journalisering) skal ske i AAU's ESDH system WorkZone.
 3. 3

  Oplysningspligten

  • Uanset hvilken hjemmel der anvendes, så har de registrerede altid krav på at få en række oplysninger om behandling af deres personoplysninger.
  • Oplysningerne skal gives inden personoplysningerne indsamles hos de registerede.
 4. 4

  De registeredes rettigheder

  • I skal give de registrerede oplysning om deres rettigheder og give dem mulighed for at udøve dem.
 5. 5

  Husk markedsføringsloven

  • Bl.a. i forhold til nyhedsbreve og andre uanmodede henvendelser.

Du kan læse en uddybning af opmærksomhedspunkterne i en powerpoint fra konferencenetværksmøde d. 4. april 2019. Ved tvivlsspørgsmål, så læs om GDPR og Persondata