Spring til indhold
ForsideOrganisation og ledelse

Råd, nævn og udvalg

Råd, nævn og udvalg

AAU's studienævn

AAU's studienævn har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af de uddannelser og den undervisning, der er tilknyttet studienævnet, samt sikre medinddragelse fra både videnskabelig personale og de studerende. Studienævnet er ansvarligt for en eller flere uddannelser, og er placeret som en del af et institut. Der kan være et eller flere studienævn tilknyttet et institut.

Akademiske Råd

Aalborg Universitet har Akademiske Råd på hvert fakultet, som kan udtale sig om akademiske forhold af væsentlig betydning for AAU's virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor og dekanen forelægger.

Arbejdsmiljøudvalg

Arbejdsmiljøorganisationen på Aalborg Universitet har til formål at sikre et godt arbejdsmiljø på AAU. Du kan læse mere om AAU's arbejdsmiljøorganisation i AAU-håndbogen.

Samarbejdsudvalg

AAU's samarbejdsudvalg skal sikre et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne. Grundlaget for samarbejdsudvalgenes arbejde er fastlagt i Statens samarbejdsaftale.

For yderligere information om procedure for sammensætning af samarbejdsudvalg på Aalborg Universitet samt for inspiration til forretningsorden, se følgende;

Samarbejdsudvalg på fakulteterne

Samarbejdsudvalg på institutterne

Campusrådet i København