Spring til indhold

Virtuelle konferencer

Virtuelle konferencer

En del forskningskonferencer blev aflyst, da COVID-19 ramte, men som krisen trak ud blev flere konverteret til virtuelle formater, og den udvikling er fortsat ind i 2021. Der opbygges således vigtige erfaringer med denne form for konferencer, som kan bidrage til udviklingen af fremtidig praksis, hvor vi også af bæredygtighedsmæssige hensyn kan ønske at reducere vores forskningsrelaterede rejseaktivitet.

Der er i denne forbindelse blevet udfærdiget en rapport finansieret af AAU's Digitaliseringsstrategi. Rapporten har til formål at

  1. 1

    indsamle erfaringer med virtuelle forskningskonferencer i perioden marts-december 2020 på tværs af hovedområderne på AAU,

  2. 2

    at opstille et overskueligt katalog over gode råd / best practice ift. både den faglige og praktiske side af konferenceafholdelsen og

  3. 3

    undersøge hvilket organisatorisk set-up, der er brug for, for at facilitere en succesfuld virtuel/hybrid konference.