Spring til indhold

Seniorklubben ved AAU

Klubben optager alle tidligere medarbejdere på Aalborg Universitet, og derudover kan ægtefælle, samlever eller fast ledsager også blive fuldgyldige medlemmer.

Næste arrangement og billeder fra tidligere arrangementerBestyrelsenFormål og vedtægterGeneralforsamlingerBestyrelsesreferater

Seniorklubben ved AAU

Klubben optager alle tidligere medarbejdere på Aalborg Universitet, og derudover kan ægtefælle, samlever eller fast ledsager også blive fuldgyldige medlemmer.

Næste arrangement og billeder fra tidligere arrangementerBestyrelsenFormål og vedtægterGeneralforsamlingerBestyrelsesreferater

Seneste nyt fra bestyrelsen

En kreds af tidligere medarbejdere ved Aalborg Universitet fandt i april 1997 sammen om interessen for at starte en Seniorklub for tidligere ansatte. Der afholdtes stiftende generalforsamling den 29. april 1997 og fra den dato var klubben en realitet under navnet "Seniorklubben ved Aalborg Universitet".

Klubben optager alle tidligere medarbejdere på Aalborg Universitet, og efter en vedtægtsændring i 2016, kan ægtefælle, samlever eller fast ledsager nu også blive fuldgyldigt medlem.

Som det fremgår af foreningens vedtægt, er hovedvægten i formålsparagraffen lagt på det sociale samvær.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter, der arrangerer møder i form af virksomhedsbesøg, fortrinsvis i det nordjyske og internt på Aalborg Universitet, foredrag, sangaftener, julefrokost samt en heldags sommerudflugt, - normalt op til 10 arrangementer om året.

Deltagelse i mange af klubbens arrangementer er gratis, dog skal der ved nogle enkelte, såsom sommerudflugten, julefrokosten og sangaftenen betales et mindre deltagergebyr.

Kontingentet fastsættes en gang årligt på klubbens ordinære generalforsamling og er pt. kr. 100,-/år.

Universitetets administration har tilsagt klubben både økonomisk og praktisk støtte, herunder vil administrationen bl.a. sende denne orientering og tilmeldingsblanket til alle fastansatte, der forlader Aalborg Universitet på grund af alder eller anden pensionering.

Bliv medlem af Seniorklubben

Send dit navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse til seniorkluben på seniorklub@aau.dk. Skriv gerne hvilken afdeling eller institut du fratrådte/fratræder. Du får tilsendt dit medlemsnummer, klubbens vedtægt og et velkomstbrev med praktiske oplysninger som kontingentopkrævning indenfor en uge. Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og opbevares af kassereren i henhold til Persondataforordningen. Du er også velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende foreningen.

Send mail til Seniorklubben

Kontakt

AAU Seniorklub
Adresse
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7A, 2.101
9220 Aalborg Ø
Mail: seniorklub@aau.dk
Formand
Knud Erik Olesen
Kasserer
Anders Otte

Leje af AAU sommerhuse

AAU’s Feriefond har 4 feriehuse placeret i Blokhus, Løkken, Nr. Lyngby og Skagen samt en lejlighed i København, (2150 Nordhavn)

Seniorklubben beskrivelse af ferieboliger marts 2024