UDVALGET FOR LIGESTILLING OG DIVERSITET (ULD)

AAU's inklusionsmåling

Diversitet- og inklusionstræning

Podcast: "Videnskabsmænd er også kvinder"

AAU's mentorprogram

Kønsdimensionen i forskning

Barselstiltag på AAU

Gender Equality Plan

Lederdagen 2021

Inspirationskatalog

Unconscious bias

Søgekomitéer

Lokale handleplaner

Formål

Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD) er nedsat af direktionen og har ansvaret for den strategiske udvikling af ligestilling- og diversitetsområdet på Aalborg Universitet: Formålet er at skabe lige muligheder for alle.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til AAU's arbejde med ligestilling og diversitet, er du velkommen til at skrive til uld@adm.aau.dk eller kontakte Tina Strandvig eller Louise Toft Andersen fra HR-afdelingen.