studiemiljørådet

Om Studiemiljørådet

Studiemiljørådet er nedsat af direktionen på Aalborg Universitet. Studiemiljørådet skal sikre, at Aalborg Universitets uddannelser er funderet i et attraktivt studiemiljø, der understøtter problem- og projektbaseret læring. 

I Studiemiljørådet iværksættes tiltag på tværs af universitetet til styrkelse af det fysiske, psykiske, æstetiske og digitale studiemiljø på institutionsniveau. Rådet er ansvarlig for at sikre, at Aalborg Universitet lever op til ”Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø”, samt følger op på øvrige indgåede aftaler på studiemiljøområdet (eksempelvis i Aalborg Universitets strategiske rammekontrakt). Endvidere skal Studiemiljørådet bl.a. udarbejde og være ansvarlig for den strategiske og langsigtede udvikling af studiemiljøet og igangsætte studenterdrevne pilot- og udviklingsprojekter inden for studiemiljø. Studiemiljørådet drøfter og kvalificerer også strategiske og tværgående emner inden for ligestilling og diversitet blandt studerende.

Vejledning til udarbejdelse af sagsfremstilling til uddannelsesråd

Skabelon til sagsfremstilling til Studiemiljørådet

Medlemmer af studiemiljørådet

 • Anne Marie Kanstrup, prorektor for uddannelse (forperson)
 • Marie Elisabet Strøyberg, studenterrepræsentant i Aalborg Universitets bestyrelse (næstforperson)
 • Daniel Sejr Vitagliano, studenterrepræsentant i Aalborg Universitets bestyrelse
 • Nick Højgaard Rohde, studenterrepræsentant fra SSH's Akademiske Råd
 • Julie Emilie Jakobsen, studenterrepræsentant fra SSH's Akademiske Råd
 • Marianne Enslev Mikkelsen, studenterrepræsentant fra TECH's Akademiske Råd
 • Hamilton Delaney Miller, studenterrepræsentant fra ENGINEERING's Akademiske Råd
 • Helena Birk Wisby, studenterrepræsentant fra SUND's Akademiske Råd
 • Franciska Kruse Ifversen, studenterrepræsentant for Campus København
 • Malene Gram, repræsentant for prodekanerne for uddannelse 
 • Hans Jørgen Andersen, repræsentant for institutlederne
 • Louise Pape-Haugaard, repræsentant for studielederne
 • Marie Møller Jensen, repræsentant for studienævnsformændene
 • Pernille Scholdan Bertelsen, formanden for Studiemiljøgruppen på Campus København 
 • Maria Trabjerg, koordinator for fysisk studiemiljø ved Campus Service 
 • Jakob Cloos Bojesen, koordinator for digitalt studiemiljø ved IT Services
 • Heidi Linnemann, konst. vicedirektør, Studieservice
 • Rikke Jønson, områdechef for AAU Studievejledning i Studieservice
 • Lisa Krogh Christensen, prorektors uddannelsesrådgiver (deltager i møderne som observatør) 

Kontakt Studiemiljørådet

Rådet sekretariatsbetjenes af Strategi og Politik i Studieservice. 

Læs mere om Studiemiljørådet